. АКАДЕМИЧНИ - Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

АКАДЕМИЧНИ

Инженерната симулация играе нарастваща роля в науката и инженерството на университетско ниво. Студентите я използват, за да научат принципите на физиката и да придобият практически опит в реалния свят, което може да доведе до по-задълбочено разбиране на инженерните концепции. Следдипломните изследователи прилагат симулационни инструменти за решаване на сложни инженерни проблеми и генерират данни за магистърската си или докторска дисертация.

ANSYS Campus Wide Solution (CWS) предлага софтуер Multiphysics, така че повече професори и студенти да имат достъп до повече продукти за по-малко.

  • ANSYS Multiphysics Campus-Wide Solution може да се използва, както чрез индивидуално лицензиране, така и комбинирано, за да отговори на нуждите на всеки университет.
  • Предлага както преподавателски, така и изследователски варианти на всички основни академични продукти на ANSYS
  • 10X учебни задачи за всяка предоставена изследователска задача
  • Вграден голям брой HPC
  • Цената на CWS е по-атрактивна от индивидуалните лицензи или групирането на различни продукти заедно


Някои от българските университети, които ползват решенията на ANSYS, са:


Повече информация в нашата академична брошура ANSYS