. Consulting - Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

КОНСУЛТАЦИИ

Ние се гордеем с нашата точност, дългогодишен опит, отзивчиво обслужване на клиентите и надеждна доставка. Независимо дали имате нужда от малка аналитична задача за валидация на проект или от цялостен проект за научноизследователска и развойна дейност, Флуид Коудс ще надхвърли очакванията Ви. Ние работим с ANSYS ежедневно, като решаваме най-трудните индустриални казуси. С десетилетия опит в нашата сфера, ние сме предпочитани консултанти за Анализ по метода на крайните елементи (FEA), Изчислителна динамика на флуидите (CFD) и работа с инструментите на ANSYS.


Консултации за анализ по метода на крайните елементи 

Флуид Коудс има дългогодишен опит в извършването на комплексни, мултифизични симулации за нашите клиенти в Близкия изток. Използвайки ANSYS, водещият в индустрията пакет за анализ по метода на крайните елементи (FEA), експертите ни извършват точни симулации, които улавят действителното поведение на вашето изделие.

Софтуери:  Нашите инженери имат голям опит в използването на ANSYS Mechanical за анализ на натоварване, ANSYS Multiphysics за сложни физични задачи и ANSYS DesignXplorer за изследване на параметрични дизайни.


Консултации за CFD  

Флуид Коудс е признат за индустриален експерт в предоставянето на инженерни решения, използващи CFD, но какво е CFD и какви са неговите предимства?

CFD е компютърната симулация на потоци от течности и газове, преноса на топлина и маса, движещи се тела, химически реакции, многофазни явления, взаимодействието флуид-структура и дори акустика.

CFD може да се използва, за да се разбере всичко по-горе в рамките на съществуващите системи, но способността за разработване на виртуален прототип на система, след което да се симулира и оптимизира при реални работни условия още преди да бъде изградена, прави CFD невероятно мощен и рентабилен инструмент.

Задълбоченото изследване на структурата на флуидния поток в рамките на системите, позволява на инженерите да създават по-добри проекти, които отговарят на целевите критерии. Само CFD може да предложи тази уникална възможност, тъй като физическото експериментиране може да предостави ограничено количество данни, които трудно могат да бъдат анализирани.

Софтуер: Нашите експерти използват водещите инструменти на пазара, ANSYS Fluent и ANSYS CFX, за решаване на инженерни задачи. За топлинни анализи на приложения за охлаждане на електроника, ANSYS Icepak е предпочитаният инструмент в индустрията.