. Fluid Codes - Engineering simulation - ANSYS Channel Partner
Флуид Коудс е оторизиран партньор на ANSYS в България и може да предложи мощни аналитични решения в съчетание с услуги за поддръжка, ориентирани към клиентите.
Category Мултифизика
Мултифизика

"Реалният свят е мултифизичен по природа. Научете как можете правилно да уловите важните аспекти на вашия проект с уникалния инструмент за симулация Multiphysics."

Category Структури
Структури

"Решенията за конструктивна механика от ANSYS (FEA) осигуряват възможността да симулирате всеки конструктивен аспект на изделието, за по-добър жизнен цикъл и оптимизация на проекта"

Category Флуиди
Флуиди

"Софтуерът за числена динамика на флуидите ANSYS (CFD) ви позволява да прогнозирате експлоатационните качества и да проектирате ефективно изделие, като сравнявате алтернативни решения."

Category Електроника
Електроника

Открийте как софтуера за симулация на Електроника, може да Ви помогне в проектирането на силова електроника и електромеханични компоненти и системи присъщи за високотехнологичната индустрия.

Category Технологии
Технологии

Платформата ANSYS Workbench осигурява безпрецедентна производителност, като обединява нашият водещ в индустрията пакет от модерни инженерни симулации, позволявайки разработването на изделията на база симулации.

Category CAD 3D СОФТУЕР
CAD 3D СОФТУЕР

SpaceClaim, водещият доставчик на софтуер за 3D моделиране, развива най-бързия начин за създаване, редактиране и поправка на 3D модели.

Разширените компетенции и подобрението в работата на FEA специалистите в резултат на обучението, ни дава основание да препоръчаме Флуид Коудс ОДД като надежден бизнес партньор.
инж.Емилиян Кънчев, Тиим Лидер Механичен дизайн , Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД
Препоръчваме Флуид Коудс ООД, като професионално работещ доставчик на софтуерни продукти на Ansys, с който ще продължим съвместната си работа.
Бойко Георгиев, Изпълнителен директор, ИХБ Шипдизайн АД
Имаме удоволствието да ви информираме, че с обучението и техническата поддръжка, дадени от Флуид Коудс, NPCC успя да приложи ANSYS Mechanical на всякакви предизвикателства, свързани с дизайна на съдове под налягане, по бърз и лесен начин и нашите инженери успяха бързо да напреднат с изискванията на проекта.
Bashar Yalchiner, Старши инженер, NPCC
Оценявам начина, по който Флуид Коудс обучи нашите инженери и се надяваме, че ще донесе огромно подобрение в качеството на нашия проект. Продължавайте все така.
● B. Sridar. Главен Инженер, GATES Engineering & Services
Ramboll намира за много полезно обучението по запознаване на нашите инженери с технологията ANSYS и възможностите на софтуера. Съдържанието на курса, бе изключително подходящо за нашите нужди, освен това, софтуерът ANSYS се оказва важен инструмент за нашия инженерен екип и неговата удобство за използване, трябва да се отбележи.
Jesper William Thomsen. Директор на клон Абу Даби, Ramboll
Флуид Коудс, ни подаде ръка за тридневно обучение на инженерите от CSEM-UAE, по ANSYS FLUENT. Обучението бе напълно интерактивно и с необходимите основи в темата. Програмата за обучение даде поглед върху софтуера и увеличи мотивацията на обучените инженери.
M . Sreekanth. Старши Инженер по изследване и разработка
Можем да кажем, че услугата, предоставена от Флуид Коудс по време на поръчката и обучението, бе много професионална и полезна. За което сме много благодарни.
Ibrahim Al Awadhi. Главен инженер отдел Механика и Констукции. GASCO
Предстоящи събития


Наши Клиенти