. Обучение въведение в ANSYS SpaceClaimСЪБИТИЯ

СЪБИТИЯ

Обучение въведение в ANSYS SpaceClaim

Обучение въведение в ANSYS SpaceClaim

Общ преглед

Софтуерът ANSYS SpaceClaim Direct Modeler (ANSYS SCDM) е нов начин за изграждане и манипулиране на CAD модели. Моделът става напълно динамичен, позволяващ на потребителя да движи, разтяга, добавя и отстранява елементи с движения на мишката. Всички промени в CAD модела се появяват в реално време на екрана, като осигуряват незабавна обратна връзка за проекта.

 
Описание на курса
Курсът на обучение по ANSYS SpaceClaim DirectModeler учи потребителите как да създават и променят геометрията си в подготовка за анализ в ANSYS Workbench. 
 
местоположение 
Fluid Codes. София
 
Такса за курс
200 EUR/ден