. Обучение въведение в ANSYS MechanicalСЪБИТИЯ

СЪБИТИЯ

Обучение въведение в ANSYS Mechanical

Обучение въведение в ANSYS Mechanical

Общ преглед

ANSYS Mechanical е инструмент за интуитивен механичен анализ, който позволява геометрията да се внася от различни CAD системи. Тя може да се използва за проверка на производителността и целостта на продукта от идейната фазата през различните фази на проектиране и разработване на изделието.
Използването на ANSYS Mechanical ускорява разработването на изделия, чрез осигуряване на бърза обратна връзка за множество сценарии за проектиране, което намалява необходимостта от много прототипи и повторения за тестване на изделията. 

 
Описание на курса
Двудневен курс по ANSYS Mechanical, без нужда от предишни познания по механика, но потребителите трябва да имат умения за създаване на геометрия (обикновено от участие в курс по ANSYS DesignModeler / SpaceClaim).

Всяка тема в обучението е последвана от работни семинари, които да помогнат за затвърждаване на наученото в предишната лекция.

  
местоположение
Fluid Codes. София
 
Такса за курс
200 EUR/ден