. Обучение въведение в ANSYS MeshingСЪБИТИЯ

СЪБИТИЯ

Обучение въведение в ANSYS Meshing

Обучение въведение в ANSYS Meshing

Общ преглед

Технологията на ANSYS Meshing осигурява средство за балансиране на тези изисквания и получаване на правилната мрежа от крайни елементи, за всяка симулация по възможно най-автоматизиран начин.

 
Описание на курса
Курсът на обучение по ANSYS Meshing е за потребители, които искат да генерират и променят мрежи в подготовка за анализ в ANSYS Workbench.
 
местоположение
Fluid Codes. София
 
Такса за курс
200 EUR/ден