. Обучение въведение в ANSYS FluentСЪБИТИЯ

СЪБИТИЯ

Обучение въведение в ANSYS Fluent

Обучение въведение в ANSYS Fluent

Общ преглед

Софтуерът ANSYS Fluent съдържа обширни възможности за физическо моделиране, необходими за моделиране на потока, турбулентността, топлообмена и реакциите за промишлени приложения.

 
Описание на курса
Този курс ще покаже как да настроите набор от симулации в ANSYS Fluent, също така и да обработите резултатите от симулацията използвайки инструмента CFD Post.
 
местоположение
Fluid Codes. София
 
Такса за курс
200 EUR/ден