. СЪБИТИЯ

СЪБИТИЯ

26
NOV

Обучение въведение в ANSYS SpaceClaim

Софтуерът ANSYS SpaceClaim Direct Modeler (ANSYS SCDM) е нов начин за изграждане и манипулиране на CAD модели.

27
NOV

Обучение въведение в ANSYS Meshing

Технологията на ANSYS Meshing осигурява средство за балансиране на тези изисквания и получаване на правилната мрежа от крайни елементи

.

28
NOV

Обучение въведение в ANSYS Fluent

Софтуерът ANSYS Fluent съдържа обширни възможности за физическо моделиране, необходими за моделиране на потока.

03
DEC

Обучение въведение в ANSYS Mechanical

ANSYS Mechanical е инструмент за интуитивен механичен анализ, който позволява геометрията да се внася от различни CAD системи..