. ANSYS Computational Fluid Dynamics (CFD)- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Computational Fluid Dynamics (CFD)


Софтуерът за изчислителна динамика на флуидите (CFD) на ANSYS ви позволява да предсказвате със сигурност въздействието на флуидните потоци върху вашето изделие, по време на проектирането и производството, както и при употребата му. Ненадминатите възможности на софтуера за анализ на флуидни течения могат да се прилагат за проектиране и оптимизация на ново оборудване, както и за отстраняване на проблеми във вече съществуващи инсталации.
 
Каквито и да са явленията, които изучавате - еднофазни или многофазни, изотермични или реагиращи, свиваеми или не, решенията на ANSYS за изчислителна динамика на флуидите ви дават ценна представа за поведението на вашето изделие.
 

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО