. ANSYS Mechanical- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Mechanical


ANSYS Mechanical е цялостен софтуер за конструктивни анализи по метода на крайните елементи. Той обхваща много голям брой приложения, от които всеки инженер се нуждае.

Инструментите за анализ по крайните елементи на ANSYS предлагат несравнима лекота на използване от интегрирането в ANSYS Workbench, за да помогнат на разработчиците на изделия да се съсредоточат върху най-важната част от симулационния процес: да разберат резултатите и въздействието на проектните вариации върху модела. В допълнение, ANSYS Mechanical предлага термичен анализ и комбинирани физични възможности, включващи акустичен, пиезоелектричен, термичен, структурен и термоелектрически анализ.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО