. ANSYS Composites- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Composites


Проектирането на пластови композити изисква сложни определения, които съдържат множество слоеве, материали, дебелини и ориентации. Инженерното предизвикателство е да се предскаже колко добре ще се представи крайното изделие при реални експлоатационни условия.
 

Софтуерът ANSYS Composite PrepPost осигурява цялата необходима функционалност за структурен анализ на пластовите композитни структури. Интуитивният интерфейс спомага за ефикасното дефиниране на материали, слоеве и последователности на подреждане. Материалите могат да бъдат точно ориентирани в структурите, като се използват много гъвкави инструменти, базирани на дефиниции за координатни системи.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО