. ANSYS Explicit Dynamics- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Explicit Dynamics


Специфичните проблеми изискват усъвършенствани инструменти за анализ, за да се предвиди точно въздействието на проектните съображения върху поведението на изделието или процеса. Добиването на представа за такава сложна реалност е особено важно, когато е твърде скъпо или невъзможно да се извърши физическо тестване.
 
Чрез продукта ANSYS Explicit Dynamics можете да изучите как реагират конструкциите, когато е подложена на сериозни натоварвания. Алгоритмите, основани на първите принципи, точно предсказват реакциите, като големи деформации на материалите и отказ на изделието, както и взаимодействия между тела и течности с рязко изменящи се повърхности. Ако изделието ви трябва да оцелее при удар или краткотрайно натоварване под високо налягане, тогава можете да подобрите дизайна му с ANSYS Explicit Dynamics.
 

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО