. ANSYS Meshing- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Meshing


Генерирането на мрежа от крайни елементи е един от най-важните аспекти на инженерната симулация. Твърде голям брой елементи, могат да доведат до много дълга изчислителна процедура, а твърде малко - до неточни резултати. Технологията на ANSYS за създаване на мрежа осигурява средство за балансиране на тези изисквания и получаване на правилната мрежа за всяка симулация по възможно най-автоматизиран начин.
 
Технологията на ANSYS за генериране на мрежи е изградена върху силните страни на самостоятелни, водещи в класа инструменти. Най-силните аспекти на тези отделни инструменти са обединени в една единствена среда, за да предоставят един от най-мощните инструменти за омрежване.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО