. ANSYS Polyflow- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Polyflow


ANSYS Polyflow предоставя усъвършенствана технология за динамика на флуидите за компании от полимерната, стъкларската, металообработващата и циментопреработвателната промишленост. Развойните звена използват широко тази технология за проектиране и оптимизация на процеси като екструзия, термоформуване, формуване чрез раздуване, формуване на стъкло, изтегляне на влакна и моделиране на бетона. Вече повече от 25 години проектантите използват Polyflow, за да сведат до минимум физическите изследвания при производството на екструзионни матрици или да намалят вариациите на дебелината и да подобрят качеството на термично формуваните или формуваните чрез раздуване изделия.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО