. ANSYS High Performance Computing (HPC)- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS High Performance Computing (HPC)


Софтуерният пакет на ANSYS за изчисления с висока производителност (HPC) предоставя на компаниите възможността да използват съвременните многоядрени компютри, за да извършват повече симулации за по-кратко време, както и по-големи, по-сложни и по-точни симулации. Различните опции за лицензиране на ANSYS HPC позволяват мащабиране до необходимото изчислително ниво на симулация. Опциите за единичен потребител или малки потребителски групи предоставят нарастващи възможности за паралелно изчисление от ниско ниво до почти неограничен паралелен капацитет.
 
За големи потребителски групи, ANSYS подпомага успоредната обработка на няколко симулации, позволяваща лесно мащабиране дори и за най-предизвикателните проекти. Освен паралелните изчисления, ANSYS предлага и специални продуктови решения за параметрични изчисления.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО