. ANSYS Rigid Body Dynamics- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Rigid Body Dynamics


Механичните системи често съдържат сложни групи от взаимосвързани части, претърпяващи голямо общо движение. Примери могат да бъдат намерени в много области, например: монтажни възли за окачване в превозни средства, роботизирани манипулатори в производствените процеси и колесници на самолети. Симулирането на движението на тези системи, чрез приемане на напълно гъвкави части посредством традиционните методи за анализ по крайни елементи е тежко от изчислителна гледна точка, което често прави проучването и оптимизацията на проекта непрактични.
 
За по-бързо и по-ефективно решение на този клас проблеми, ANSYS осигурява допълнителен модул за анализ на динамиката на идеално твърди тела. С минимална инвестиция в настройка на модела и изчислителни ресурси, ANSYS Rigid Dynamics води до задълбочено разбиране на движението и стабилността на механичните системи по-рано в цикъла на разработка, когато информираните инженерни решения са от критично значение. Ако на по-късен етап се изисква повече прецизност, моделът в ANSYS Rigid Dynamics може лесно да се превърне в частично или напълно деформируем, което ползволява засичането на големи деформации и нелинейно поведение на материалите.
 

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО