. ANSYS Optimization- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Optimization


ANSYS предоставя систематичен подход, който помага на инженерите да оценяват многобройни идеи за дизайна на изделието в редица условия и параметри на дизайна в рамките на една единствена среда, което води до подобряване на производителността и целостта на изделието.
 
ANSYS DesignXplorer е интегрирано приложение в Workbench приложение, което използва постоянната и автоматизирана мощност на ANSYS Workbench за параметрични анализи. Тя ви дава възможност да изследвате, разбирате и оптимизирате дизайна си, така че да можете да прилагате симулации, за да стимулирате развитието на изделието.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО