. ANSYS Hydrodynamics- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Hydrodynamics


ANSYS AQWA предоставя интегрирана среда за извеждане на основни хидродинамични параметри, необходими при извършване на сложни движения и анализ на поведението. Резултатите от хидродинамичния анализ, като движения и налягания, могат да бъдат прехвърлени към продуктите за структурни анализи на ANSYS. ANSYS AQWA включва възможности за анализ за цялостното представяне на закотвени и/или свързани системи, подложени на произволни морски условия.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО