. ANSYS Workbench- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Workbench


Платформата ANSYS Workbench е рамката, обединяваща нашия водещ в индустрията пакет от модерни технологии за инженерна симулация. С иновативната схема на проектите е възможно да се изградят дори сложни мултифизични анализи с лекотата на плъзгане и пускане. С двупосочна параметрична CAD връзка, мощно и улеснено дискретизиране на крайни елементи, автоматизиран механизъм за актуализиране на ниво проект, широкомащабно управление на параметрите и интегрирани инструменти за оптимизация, платформата ANSYS Workbench осигурява безпрецедентна производителност, позволяваща улавяне на процеси и разработване на изделия, водено от симулации.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО