. ANSYS Maxwell (Low Frequency)- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Maxwell (Ниски честоти)


ANSYS Maxwell е софтуерен пакет за симулация на нискочестотни електромагнитни полета. Maxwel може да се използва за проектиране на 3-D или 2-D структури като електромотори, задвижващи устройства, трансформатори и други електромагнитни и електромеханични устройства.
 
ANSYS Maxwell използва разработената от Ansoft методика за автоматично адаптивно омрежване, която усъвършенства мрежата от крайни елементи по време на изчислителната процедура, като по този начин рационализира процеса на решение и прави софтуера много лесен за използване.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО