. Rocky - DEM Simulator- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

Rocky - DEM Simulator


Rocky DEM е мощна програма за Моделиране с тримерни дискретни елементи (DEM), която бързо и точно симулира поведението на потоци от гранулирани материали с различна по форма и размер частици в конвейерния улей, мелница или друго оборудване за обработка на материали.

Няколко възможности разграничават Rocky DEM от другите DEM кодове, включително некръгли форми на частици, способността да симулира счупването на частици без загуба на маса или обем, визуализация на намаляването на граничната повърхност поради износване и др.

Rocky е напълно интегриран в комплекта продукти ANSYS Workbench, като предоставя на инженерите възможността да извършват комбиниран анализ на симулацията на частици заедно с други физични анализи, като структурен и флуиден. Такова свързване може да се извърши като се използват еднопосочен и двупосочен подход, в зависимост от естеството на проблема, който трябва да бъде решен.

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО