. ANSYS Discovery Live- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

ANSYS Discovery Live


ANSYS Discovery live предлага моментална 3D симулация, тясно свързана с директно геометрично моделиране, което позволява интерактивно изследване на различни дизайни и ускорена продуктова иновация. 
 
Discovery Live е интерактивно преживяване, в което може да редактирате геометрията, материалите или физичните условия, и моментално да видите промените в поведението. Използвайте го за тестване на по-голям брой дизайни в по-кратки срокове, за изследване на приложимостта на нови идеи и за по-бързо въвеждане на продуктите на пазара. 
 
ANSYS Discovery Live се слива плавно с продуктовата гама за 3D дизайн и допълва ANSYS Discovery SpaceClaim и ANSYS Discovery AIM.
 

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО