. SDC Verifier- Engineering simulation - Computational Fluid Dynamics

ПРОДУКТИ

SDC Verifier


SDC Verifier е инженерен софтуер за извършване на верификация в съответствие със стандарти. Той представлява разширение към алгоритъма за обработка на резултати на ANSYS, позволяващ автоматизация на целия аналитичен процес. В него се съдържа съвкупност от автоматизирани процедури за разпознаване, обработка на резултати и генериране на доклади.
 
SDC Verifier използва следните стандарти за проверка на големи решетъчни конструкции (крайбрежни платформи или строителни скелета): AISC/ANSI 360-10, API RP 2A, Eurocode3, ISO 19902 и Norsok N004. Освен това, той позволява да документирате вашия модел и да създадете пълни изчислителни доклади в Docx и PDF формат.
 

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО